การชำระค่าบริการ

สถาบันวิเคราะห์และพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ไทย

ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อ สถาบันกวดวิชา อัจฉริยะสมองเพชร
เลขที่ 678-151355-9
ธนาคาร กสิกรไทย
ชื่อ สถาบันกวดวิชา อัจฉริยะสมองเพชร
เลขที่ 054-899267-2
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อ สถาบันกวดวิชา อัจฉริยะสมองเพชร
เลขที่ 415-035777-5