ติดต่อเรา

สถาบันวิเคราะห์และพยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ไทย

1. เลขที่ 414 หมู่ 2 อาคารมาลี ถนนแพรกษา ตำบล แพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10280
2. เลขที่ 58 ถนนเจนจบทิศ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น 40190
โทรศัพท์ 092-5352465, 064-1985335, 092-5928504, 0925907153
ID LINE : akkapop2506
E-mail meteetspfi@gmail.com
1. https://www.สถาบันวิเคราะห์ราคาหลักทรัพย์ไทย.com
2. https://www.สถาบันวิเคราะห์ราคาหุ้น.com